Ảnh bộ tài liệu.

Hướng dẫn tạm thời về xử trí các vấn đề sức khỏe sau mắc Covid-19

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành tài liệu “Hướng dẫn tạm thời về xử trí các vấn đề sức khỏe sau mắc Covid-19” (phiên bản 1.0) dựa trên các khuyến cáo hiện có từ Bộ Y tế, các tài liệu y học có giá trị hiện có cũng như kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành của các bệnh viện trên địa bàn thành phố.