Nhà sưu tập Tạ Thu Phong với báo Nhân Dân - Ảnh : NVCC

Khi báo cũ “cất lời”

Ngày đẹp trời, một cuộc điện thoại gọi tới nhà sưu tập Tạ Thu Phong. Ðầu dây là cán bộ ngành Ngoại giao, nhờ anh tìm giúp một số Báo Nhân Dân giữa thập niên 1960, có đăng thông tin về cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và một chính trị gia Lào. Họ đã “gõ cửa” nhiều nơi và mọi lời hướng dẫn đều chỉ tới anh.