#sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Hợp tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả
17:24 08/12/2021

Ngày 8/12, tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết triển khai Chương trình hợp tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả giữa Cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp và Hiệp hội CropLife Việt Nam.