#quyền lợi khách hàng

Ứng dụng công nghệ mới, tăng quyền lợi khách hàng
06:15 26/01/2022

Mới đây Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh-Saigon Co.op cho biết, vừa đưa vào hoạt động Dự án Kho dữ liệu tự vận hành và phân tích dữ liệu hiện đại với mục tiêu đẩy nhanh lộ trình số hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng.