#nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19

Thái Lan tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19
19:57 14/10/2021

Ngày 14/10, Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 (CCSA), cơ quan điều hành công tác chống dịch của Thái Lan đã họp và thông qua việc nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan đang dần dịu bớt.