#lập Quy hoạch tỉnh

Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương thúc đẩy liên kết vùng
17:35 22/01/2022

Ngày 22/1, tại Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương tổ chức Hội nghị hợp tác giữa 3 địa phương để trao đổi và thống nhất những nội dung nhằm thúc đẩy liên kết vùng giữa 3 tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Tư vấn quốc tế tham gia lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình tầm nhìn đến năm 2050
19:43 21/09/2021

Để thực hiện Luật quy hoạch, đến nay tỉnh Thái Bình đã thành lập Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố để bảo đảm mục tiêu, chất lượng quy hoạch ở mức cao nhất.