#kết nối làng nghề Hà Nội

Kết nối mạng lưới các làng nghề truyền thống Hà Nội
16:01 03/12/2021

Sáng 3/12, Sở Công thương Hà Nội phối hợp UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) tổ chức Chương trình Kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững làng nghề truyền thống thành phố Hà Nội năm 2021” tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện.