#giao dịch trên UPCoM

50 triệu cổ phiếu FTM đăng ký giao dịch trên UPCoM
15:41 20/05/2022

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 26/5 tới, sẽ chính thức đưa 50 triệu cổ phiếu FTM, trị giá 500 tỷ đồng, của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân vào giao dịch trên thị trường UPCoM, với giá tham chiếu 2.600 đồng/cổ phiếu.

DHC Suối Đôi đăng ký giao dịch hơn 31 triệu cổ phiếu trên UPCoM
14:41 08/05/2022

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 17/5 tới, sẽ chính thức đưa 31,1 triệu cổ phiếu DSD, trị giá hơn 311 tỷ đồng, của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi vào giao dịch trên thị trường UPCoM, với giá tham chiếu 10 nghìn đồng/cổ phiếu.

Hơn 3,4 triệu cổ phiếu Cảng Cửa Việt giao dịch trên UPCoM
12:13 25/04/2022

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, đã chấp thuận hơn 3,4 triệu cổ phiếu CVP, trị giá hơn 34 tỷ đồng của Công ty cổ phần Cảng Cửa Việt được chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào ngày 4/5 tới, với giá tham chiếu 10 nghìn đồng/cổ phiếu.

Hơn 7,4 triệu cổ phiếu Dược-Vật tư Y tế Thanh Hóa giao dịch trên UPCoM
16:55 09/04/2022

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định đưa hơn 7,47 triệu cổ phiếu DTH, trị giá hơn 74,7 tỷ đồng, của Công ty cổ phần Dược-Vật tư Y tế Thanh Hóa vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào ngày 13/4 tới, với giá tham chiếu 17 nghìn đồng/cổ phiếu.

300 triệu cổ phiếu Thiết bị Điện Gelex giao dịch trên UPCoM
17:24 02/03/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, ngày 8/3 tới, sẽ chính thức đưa 300 triệu cổ phiếu GEE của Công ty cổ phần Thiết bị Điện Gelex, trị giá 3.000 tỷ đồng vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 25 nghìn đồng/cổ phiếu.

339 tỷ đồng chứng khoán Stanley Brothers giao dịch trên UPCoM
10:38 20/01/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 25/1 tới, sẽ chính thức đưa 33,9 triệu cổ phiếu VUA của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers, trị giá 339 tỷ đồng, vào giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 19 nghìn đồng/cổ phiếu.

100 tỷ đồng chứng khoán ODE giao dịch trên UPCoM
17:42 28/12/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định chấp thuận 10 triệu cổ phiếu ODE của Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE, vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX ngày 10/1/2022 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 36 nghìn đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch đạt 100 tỷ đồng.

688 tỷ đồng chứng khoán VietCredit giao dịch trên UPCoM
10:37 23/12/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, đã chấp thuận hơn 68,7 triệu cổ phiếu TIN của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) được chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, ngày 28/12 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.200 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch lên tới gần 688 tỷ đồng.

12,5 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Domenal giao dịch trên UPCoM
18:24 16/11/2021

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 22/11 tới, sẽ chính thức đưa 12,5 triệu cổ phiếu DMN của Công ty cổ phần Domenal, trị giá 125 tỷ đồng theo mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu, vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.400 đồng/cổ phiếu.

Gần 77 triệu cổ phiếu bốn công ty lên sàn UPCoM
09:03 28/06/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 2-7 tới, hơn 76,8 triệu cổ phiếu của bốn công ty: Đầu tư Phát triển Sóc Sơn, Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP, Khoáng sản và Đầu tư Visaco và Sông Đà 1.01 sẽ giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch của bốn công ty lên tới hơn 768 tỷ đồng.