#đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước

Quảng Ngãi yêu cầu thanh tra toàn diện dự án thi công chậm
10:53 25/10/2021

Bức xúc tiến độ thi công chậm, thiết kế bất cập không phù hợp với thực tế, qua kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu thanh tra toàn diện dự án đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước.