#Quy định của Bộ Chính trị

Triển khai Quy định của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ
20:08 25/01/2022

Ngày 25/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.