#Phái bộ LHQ

Hội đồng Bảo an thông qua hai nghị quyết về Afghanistan và Iraq
07:33 18/09/2021

Ngày 17/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã biểu quyết 100% tán thành thông qua Nghị quyết 2596 về gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Afghanistan (UNAMA) và Nghị quyết 2597 về Nhóm điều tra LHQ truy cứu tội ác do Da'esh/ISIL (UNITAD) gây ra tại Iraq.