#Dưa lưới Bình Dương

Kết nối tiêu thụ nông sản chủ lực ở Bình Dương
16:01 09/10/2021

Bình Dương là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua; trong đó, ngành nông nghiệp cũng chịu tác động lớn. Kết nối tiêu thụ nông sản chủ lực cho tỉnh Bình Dương là cần thiết để phát huy thế mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao của địa phương này.