#Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIII của Đảng
14:47 25/01/2021

Báo Thế giới trẻ (Junge Welt) của Đức ngày 25-1 đưa tin, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu chương trình làm việc kéo dài chín ngày nhằm đề ra các chính sách trong tương lai và trọng tâm của Đại hội sẽ là đổi mới và đưa ra mục tiêu phát triển quốc gia Đông - Nam Á này. Nhiều tờ báo khác của Đức cũng đưa tin về sự kiện trọng đại này của Việt Nam.