#Chuyển đổi số thông minh

Chuyển đổi số thông minh: Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn
15:55 30/11/2021

“Chuyển đổi số thông minh - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn” là chủ đề của hội thảo do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tổ chức sáng 30/11 với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, trường đại học và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cảng.