#Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo đã thu xếp xong nguồn vốn
18:48 30/11/2021

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo là một trong ba dự án thành phần thuộc dự án cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2017-2020, được đầu tư theo hình thức PPP. Mặc dù ký hợp đồng cuối cùng, nhưng dự án đã thu xếp đủ nguồn vốn gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động khác để triển khai thi công trong khi 2 dự án khác đang lâm vào nguy cơ “tắc” vốn tín dụng.

Hơn 8.900 tỷ đồng xây dựng cao tốc đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo
15:22 30/07/2021

Ngày 30/7, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Đèo Cả cùng Liên danh nhà đầu tư đã ký hợp đồng BOT dự án đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, là công trình giao thông đường bộ cấp I và công trình hầm cấp đặc biệt.