#Ban Bí thư

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ
18:11 26/05/2022

Ngày 26/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và đồng chí Đinh Quý Nhân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phổ biến, triển khai một số quy định, quyết định của Ban Bí thư
20:51 18/02/2022

Chiều 18/2, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phổ biến, triển khai một số quy định, quyết định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; về chức năng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

Sớm đưa mọi hoạt động trở lại bình thường, không nghỉ Tết kéo dài
13:52 08/02/2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải tiếp tục dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra; các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt các Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nhâm Dần, sớm đưa mọi hoạt động trở lại bình thường.

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
05:48 22/01/2022

Ngày 17/1/2022, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 (Chỉ thị số 13-CT/TW). Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng
16:49 27/12/2021

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 11 (khóa IX). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam tới 10 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố có Ủy viên Đoàn Chủ tịch cư trú. 

Thống nhất nhận thức, phối hợp chặt chẽ trong hợp tác quốc tế về pháp luật
16:11 26/10/2021

Sáng 26/10, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. 

Kỷ luật Ban cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021
18:12 17/08/2021

Ngày 17/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.