#9 tháng đầu năm 2021

Nghệ An thu hút đầu tư gần 22 nghìn tỷ đồng
17:10 14/10/2021

Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, song kết quả thu hút đầu tư của Nghệ An trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng 30,5% về số lượng dự án đầu tư, gấp 4,97 lần về tổng mức đầu tư so cùng kỳ năm 2020.