Sự tín nhiệm của nhân dân là “thước đo” đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và cán bộ, đảng viên

NDO -

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân nhân lấy kết quả công việc, sự hài lòng tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng giúp đỡ lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho cố Thứ trưởng Trần Xuân Viên. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho cố Thứ trưởng Trần Xuân Viên. (Ảnh: Duy Linh)

Tại Hội nghị tổng kết kết quả một năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tổng kết Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ diễn ra chiều 6/5, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, “thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân là kênh thông tin quan trọng, giúp cho công tác chỉ huy, chỉ đạo, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ vi phạm, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí mà Đảng ta đang quyết tâm thực hiện; người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải thường xuyên về cơ sở, trân trọng, lắng nghe những góp ý của nhân dân, tạo mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân”.

Tại hội nghị này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Quy định tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với Công an nhân dân.

Sự tín nhiệm của nhân dân là “thước đo” đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và cán bộ, đảng viên -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng huân chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Bộ Công an. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng tại Hội nghị hôm nay. Đặc biệt, Hội nghị đã tổ chức truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho đồng chí cố Thứ trưởng Viễn Chi (tên thật là Trần Xuân Viên). Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của thân nhân gia đình đồng chí cố Thứ trưởng Viễn Chi mà còn là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động, Quy định tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với Công an nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong thời gian tới, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; đặc biệt cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong toàn lực lượng.

Chủ  tịch Quốc hội đề nghị, Bộ Công an đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Sự tín nhiệm của nhân dân là “thước đo” đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và cán bộ, đảng viên -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

“Chúng ta thường nói “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, do vậy cần tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nhất là chất lượng đội ngũ đảng viên trong Công an nhân dân, đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng Công an nhân dân”, đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ.

Nội dung quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đó là tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thấy được trách nhiệm, vai trò, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

"Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, Công an nhân dân là “công bộc của dân”, là “người bạn của nhân dân”", đồng chí Vương Định Huệ nêu rõ.

Đồng chí cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ là tuyên truyền viên, giúp nhân dân hiểu và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm.

Sự tín nhiệm của nhân dân là “thước đo” đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và cán bộ, đảng viên -0
 Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Duy Linh)

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an yêu cầu thời gian tới, bí thư, thủ trưởng các đơn vị cần trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân; trong đó, luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa quan trọng, phải được đặt lên hàng đầu, “đi trước, mở đường” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị ngay sau hội nghị hôm nay, tập trung đánh giá sơ kết thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; tổng kết Cuộc vận động và Quy định tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân tại đơn vị, địa phương mình. Trong đó, chú ý đánh giá đúng những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân để đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới.

Đại tướng Tô Lâm cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy định số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí nêu rõ, thực hiện hiệu quả lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”; nâng cao tinh thần trách nhiệm với khẩu hiệu: “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”; nghiêm túc, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII của Đảng với phương châm “trên trước, “dưới sau”, “trong trước, “ngoài sau” và “phát động đi đôi với hành động”,  “nói đi đôi với làm”, kết hợp giữa “xây” với “chống”,...

“Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu”, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

“Những con số biết nói thông qua việc lấy ý kiến của nhân dân về lực lượng Công an nhân dân là thước đo rõ nét, chính xác nhất về kết quả đạt được. Tôi rất ấn tượng khi đọc những con số, như: Bộ Công an tập hợp được hơn 80 nghìn ý kiến góp ý của nhân dân, trong đó 80% ý kiến ghi nhận, đánh giá cao lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân,... Trong hơn 50 nghìn bản góp ý tại các hòm thư, có 90% các ý kiến khen ngợi, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; trong hơn 50 nghìn phiếu khảo sát sự hài lòng của nhân dân thì có 95% phiếu ghi nhận hài lòng...”.

(Chủ  tịch Quốc hội Vương Đình Huệ