TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV kiêm Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV. (Ảnh: Vietnamfinance.vn)

Để chất lượng tín nhiệm được nâng cao

Vừa qua tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) (trụ sở tại Mỹ) thông báo về việc giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, đồng thời nâng triển vọng từ "ổn định" lên "tích cực". Đây là tin tích cực đối với Việt Nam, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng tiêu cực, trong đó nhiều nước bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm hoặc hạ triển vọng.

Hình ảnh giao dịch tại Vietcombank trong bối cảnh Covid-19.

S&P nâng đánh giá triển vọng tín nhiệm của Vietcombank từ mức ổn định lên mức tích cực

Vừa qua, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings (S&P) đã thông báo nâng đánh giá triển vọng tín nhiệm của Vietcombank từ mức ổn định lên mức tích cực. Đánh giá về định hạng nhà phát hành dài hạn và định hạng nhà phát hành ngắn hạn không thay đổi so với kết quả xếp hạng của Vietcombank từ năm 2012 đến năm 2020 và tiếp tục thuộc nhóm cao nhất trong số các ngân hàng tại Việt Nam.