Sơn La đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường sau niên vụ nông sản

NDO -

Ngày 17/6, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La đã kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường tại 4 cơ sở chế biến cà-phê trên địa bàn huyện Mai Sơn, Thuận Châu và thành phố Sơn La.

Đoàn kiểm tra của Sơn La kiểm tra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Cát Quế.
Đoàn kiểm tra của Sơn La kiểm tra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Cát Quế.

Niên vụ 2021-2022, thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các lĩnh vực có liên quan đối với các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn Sơn La đã thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất và bảo vệ môi trường đối với 4 cơ sở chế biến cà-phê quy mô tập trung. 

Hình thức kiểm tra gồm trực tiếp tại cơ sở và giám sát thông qua camera tại khu vực xử lý chất thải. Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên giám sát hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường, trường hợp có vấn đề phát sinh kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Đoàn kiểm tra.

Đến nay, toàn bộ các cơ sở chế biến cà-phê quy mô tập trung đã dừng các hoạt động thu mua và chế biến cà-phê tươi. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng sản xuất và tình hình hoạt động của các công trình xử lý chất thải sau khi kết thúc niên vụ cà-phê 2021-2022.

Ghi nhận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Cát Quế, niên vụ năm 2021-2022, Công ty đã tiến hành thu mua và chế biến 9.646 tấn cà-phê tươi tại Xưởng chế biến cà-phê Cát Quế (xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu). 

Quá trình hoạt động, Công ty đã chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, đã tiến hành thu gom, xử lý chất thải theo quy định, đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực xử lý nước thải sản xuất, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu cà-phê Minh Tiến, Công ty đã tiến hành thu mua và chế biến 5.357 tấn cà-phê tươi tại Xưởng chế biến cà-phê bản Sẳng, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La. Quá trình hoạt động, Công ty cơ bản đã chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, tiến hành thu gom, xử lý chất thải; đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực xử lý nước thải, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Tuy nhiên, hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu cà-phê Minh Tiến chưa hoàn thiện hồ sơ thiết kế các hạng mục công trình của dự án gửi Sở Xây dựng thẩm định; chưa tổ chức kiểm tra, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo đúng quy định.

Niên vụ vừa qua, Nhà máy chế biến sâu tinh chế cà-phê từ sản phẩm cà-phê Sơn La của Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La đã tiến hành thu mua, chế biến 11.388 tấn cà-phê tươi. Quá trình hoạt động sản xuất, hệ thống xử lý nước thải công suất 200m3/ngày đêm của nhà máy gặp sự cố, chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý không bảo đảm quy chuẩn. 

Thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Công ty đã dừng các hoạt động của Trạm xử lý nước thải, không xả nước thải ra môi trường, xây dựng 1 hồ kỵ khí HDPE dung tích 7.200m3 để lưu giữ nước thải. 

Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng 1 hồ chứa được phủ bạt HDPE dung tích 484m3 để tiếp nhận nước thải sau sản xuất và nước rỉ vỏ từ khu vực ủ bã vỏ cà-phê. Đối với hồ tiếp nhận nước thải, Công ty đã tiến hành bơm nước về hồ chứa nước thải và rắc vôi bột để khử trùng.

Công ty cũng đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực xử lý nước thải sản xuất, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Song, Công ty chưa gửi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và hạng mục xử lý nước thải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, thực hiện tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

Đối với Hợp tác xã xây dựng và phát triển nông thôn Mường Chanh, niên vụ năm 2021-2022, Hợp tác xã đã tiến hành thu mua và chế biến 11.868 tấn cà-phê tươi tại Xưởng chế biến cà-phê Mường Chanh (xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn). 

Quá trình hoạt động, hợp tác xã cơ bản đã chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, đã tiến hành thu gom, xử lý chất thải; đã lắp đặt hệ thống camera giám sát khu vực xử lý nước thải sản xuất, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, hiện hợp tác xã chưa hoàn thiện các nội dung giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định; chưa tổ chức nghiệm thu các hạng mục hệ thống thu gom xử lý chất thải (được Sở Xây dựng kiểm tra nghiệm thu) theo quy định.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đánh giá: Niên vụ vừa qua, các cơ sở chế biến cà-phê quy mô tập trung đã cơ bản chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, tiến hành thu gom xử lý chất thải theo đúng quy trình. Đã tiến hành lắp đặt hệ thống đồng hồ kiểm soát lưu lượng, hệ thống camera giám sát tại khu vực xử lý nước thải.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã kiên quyết kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở chế biến cà-phê, đổi mới phương thức giám sát qua hình thức trực tuyến, liên tục bằng camera giám sát truyền thực tiếp qua app điện thoại về các thết bị di động thông minh để cập nhật, giám sát.  

Để các cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở chế biến nông sản thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc tương đương), thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trong quá trình hoạt động sản xuất.

Ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, cho biết: Niên vụ 2021-2022, tỉnh Sơn La đã quan tâm, tăng cường kiểm tra, giám sát với các cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, cơ bản các đơn vị đã chấp hành tốt quy định về bảo vệ môi trường; triển khai ký cam kết về bảo vệ môi trường, chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống, không để xảy ra sự cố môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở có vi phạm nhỏ lẻ, đều đã kịp thời xử lý, yêu cầu cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

Thời gian tới, triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát với các cơ sở sản xuất chế biến. Trong đó, hoạt động kiểm tra hôm nay cũng là bước chuẩn bị cho niên vụ cà-phê 2022-2023. Việc tăng cường giám sát là hoạt động thường xuyên, góp phần chung tay tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cơ sở, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Với một số cơ sở nhỏ lẻ của hộ gia đình, tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo các huyện, đặc biệt là huyện Mai Sơn, Thuận Châu và thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở ký cam kết về bảo vệ môi trường; yêu cầu đóng cửa với cơ sở không bảo đảm về môi trường. 

Tỉnh Sơn La cũng định hướng cho các huyện, thành phố về phương án có những cơ sở xử lý môi trường tập trung, thu gom các cơ sở nhỏ lẻ để xử lý bảo đảm môi trường bền vững.