Thủ tướng dự Chương trình tôn vinh “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Thứ Ba, 28-12-2021 14:02

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ tuyên dương tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
 

Thủ tướng dự Chương trình tôn vinh “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”,  -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ tuyên dương.
Thủ tướng dự Chương trình tôn vinh “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”,  -1
 Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự buổi lễ. 
Thủ tướng dự Chương trình tôn vinh “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”,  -2
Các đại biểu tiêu biểu giao lưu tại lễ tuyên dương.
Thủ tướng dự Chương trình tôn vinh “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”,  -3
 Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ tuyên dương.
Thủ tướng dự Chương trình tôn vinh “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”,  -4
 Thủ tướng Phạm Minh Chính trao khen thưởng cho các điển hình xuất sắc tiêu biểu.
Thủ tướng dự Chương trình tôn vinh “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”,  -5
 Thủ tướng Phạm Minh Chính trao khen thưởng cho các điển hình xuất sắc tiêu biểu.
TRẦN HẢI