Ảnh minh họa.

Lắng nghe và tôn trọng ý kiến của giáo viên trong việc lựa chọn sách giáo khoa mới

Năm học 2022-2023, cả nước tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 3, 7 và 10. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa để các địa phương lựa chọn sử dụng trong nhà trường. Để SGK đến được tay học sinh và giáo viên sẽ còn rất nhiều khâu từ việc lựa chọn sách đến khâu tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới, rồi in ấn, xuất bản...

Ảnh minh họa.

Không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2022-2023

Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương phối hợp các nhà xuất bản và đơn vị liên quan bảo đảm cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đủ số lượng, đúng tiến độ đến cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng nhu cầu của giáo viên, phụ huynh và học sinh trên địa bàn trước ngày 15/8; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2022-2023 trên địa bàn.