Ra mắt chương trình truyền hình “Khuyến học-Hành trình tri thức”

NDO - Ngày 28/9, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài truyền hình Việt Nam ra mắt chương trình truyền hình Khuyến học Việt Nam với chủ đề “Khuyến học-Hành trình tri thức”.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu Ban chỉ đạo sản xuất chương trình thực hiện nghi thức ra mắt chương trình truyền hình Khuyến học-Hành trình tri thức.
Các đại biểu Ban chỉ đạo sản xuất chương trình thực hiện nghi thức ra mắt chương trình truyền hình Khuyến học-Hành trình tri thức.

Phát biểu tại buổi lễ, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cho biết: Sau 27 năm thành lập và phát triển, đến nay tổ chức hội đã phủ khắp tất cả các địa phương từ thôn, ấp, bản đến các tỉnh, thành phố với hơn 26 triệu hội viên. Những năm qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc được Đảng, Nhà nước giao phó với nhiều kết quả quan trọng, đóng góp cho việc chấn hưng và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà; đã cố gắng để phát triển công tác tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của nhân dân.

Đồng thời, Hội cũng liên kết, phối hợp, thúc đẩy sự học của nhân dân và nhận được sự đồng tình, ủng hộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó thông qua Chỉ thị của Bộ Chính trị và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ qua các thời kỳ.

Ra mắt chương trình truyền hình “Khuyến học-Hành trình tri thức” ảnh 1

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu.

Sự ra đời của chương trình truyền hình “Khuyến học-Hành trình tri thức” góp phần tuyên truyền những vấn đề mới về yêu cầu về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh xã hội đang phát triển nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tự học, học tập suốt đời để phát triển bền vững. Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Những nhiệm vụ, nội dung lĩnh vực hoạt động của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; những giải pháp cụ thể hội triển khai nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao để tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ của hội.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai, phong trào khuyến học, khuyến tài ở nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nâng cao trình độ, phát triển tài năng. Để khuyến học thực sự thúc đẩy sự phát triển của xã hội cần có sự chung tay của toàn cộng đồng. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kỳ vọng chương trình sẽ phản ánh tình hình, thách thức của sự nghiệp giáo dục thời kỳ mới, từ đó nâng cao nhận thức của người dân, các cấp chính quyền về tầm quan trọng của giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Từ ngày 1/10 tới đây, chương trình truyền hình “Khuyến học-Hành trình tri thức” sẽ phát sóng vào lúc 15 giờ 45 phút Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV1.

Mục đích chương trình được xây dựng với mong muốn đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng các cấp, Đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của chủ trương xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người, góp phần phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ thông tin về những trẻ ở độ tuổi đến trường có hoàn cảnh khó khăn, có bệnh đặc biệt... không được đến trường, từ đó kêu gọi và cùng nhà tài trợ giúp đỡ, tiếp sức cho các em được đến trường học tập, thực hiện đúng tinh thần Khuyến học xây dựng xã hội học tập.

Lan tỏa các mô hình học tập, mô hình nghiên cứu… nhằm vận động cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp, cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ Khối tích cực tự học tập, nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, về học tập suốt đời.

Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời, chương trình sẽ kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập, năng động, sáng tạo, có sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả trong công việc khuyến học, khuyến tài, trong công tác xây dựng Đảng.