Quyết định phương án xử lý 2 ngân hàng yếu kém

Chính phủ vừa có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tình hình triển khai phát triển kinh tế xã hội năm 2022, trong đó có nội dung quyết định phương án xử lý đối với 2 ngân hàng yếu kém đó là ngân hàng Xây dựng và ngân hàng Đại Dương.

Quyết định phương án xử lý 2 ngân hàng yếu kém