Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc

Tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước và các bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác đã ký, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật…