Quý II/2023: Hoàn thành Quy hoạch Thủ đô 2021-2030

NDO -

 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Người dân Thủ đô xem phương án Quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Duy Linh)
Người dân Thủ đô xem phương án Quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Duy Linh)

Kế hoạch nêu rõ, UBND thành phố Hà Nội là cơ quan tổ chức lập quy hoạch. Cơ quan lập quy hoạch là Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch sẽ được tổ chức lựa chọn theo quy định pháp luật về đấu thầu. 

Nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị được phân công nhiệm vụ triển khai đồng thời, lồng ghép các nội dung, tinh gọn các thủ tục, rút ngắn thời gian triển khai các nội dung công việc, nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng và tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành. 

Hồ sơ và nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phấn đấu hoàn thành trong quý II/2023 và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào quý III/2023.

UBND Thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội theo Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 7/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định pháp luật có liên quan.

Quy hoạch Thủ đô có quy mô nghiên cứu, tính chất bao quát lớn, nội dung tích hợp gồm nhiều phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực và địa bàn. Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố để sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ 2021-2030 và những năm tiếp theo.