Quảng Ngãi thiếu hụt trầm trọng nguồn hom giống sắn sạch bệnh

NDO - Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, hầu hết các giống sắn sản xuất trên địa bàn tỉnh đều bị nhiễm bệnh virus khảm lá nặng, trong khi nguồn hom giống sắn sạch bệnh lại thiếu hụt trầm trọng, không có để cung ứng cho nông dân sản xuất.
0:00 / 0:00
0:00
Bệnh khảm lá sắn lây lan nhanh, gây thiệt hại nặng cho nông dân Quảng Ngãi.
Bệnh khảm lá sắn lây lan nhanh, gây thiệt hại nặng cho nông dân Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi có diện tích sản xuất sắn hằng năm khoảng 14.000-16.000ha. Tuy nhiên, bệnh virus khảm lá sắn lây lan gây hại tăng nhanh, với hằng năm có khoảng 8.000ha bị nhiễm bệnh, gây giảm rất lớn về năng suất, sản lượng sắn và thu nhập của người nông dân. Hiện, hầu hết các giống sắn sản xuất trên địa bàn tỉnh đều bị nhiễm bệnh virus khảm lá nặng.

Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành và Sơn Hà tổ chức trồng thí điểm 2 mô hình giống sắn kháng bệnh virus khảm lá trong niên vụ 2021-2022. Qua kết quả thực hiện mô hình cho thấy, cây sắn sinh trưởng và phát triển tốt, cả 2 mô hình đều không xuất hiện triệu chứng của bệnh virus khảm lá sắn gây hại; về năng suất, hàm lượng tinh bột, hiệu quả kinh tế cho kết quả tốt.

Từ những kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch nhân rộng việc trồng thí điểm giống sắn kháng bệnh virus khảm lá trên địa bàn tỉnh trong các niên vụ tiếp theo. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ngãi không thể triển khai được vì khó khăn về nguồn giống sắn kháng bệnh virus khảm lá để cung ứng, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế của người nông dân (với 2 mô hình thí điểm 10ha ước lượng hom giống thu được có thể cung cấp cho diện tích trồng mới khoảng 50-55ha là rất nhỏ so với diện tích sắn bị nhiễm bệnh khoảng 8.000ha).

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn hom giống sắn sạch bệnh, kháng bệnh virus khảm lá, ngày 29/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông quốc gia quan tâm, xem xét hỗ trợ dự án trồng giống sắn mới kháng bệnh virus khảm lá giai đoạn 2024-2026, để tỉnh bảo đảm có đủ nguồn hom giống cung ứng cho nông dân trên địa bàn tỉnh sản xuất thay thế diện tích sắn bị nhiễm bệnh khảm lá.