Quảng Ngãi tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Tỉnh Quảng Ngãi tăng cường các biện pháp kiểm tra, đánh giá toàn diện, đầy đủ thực trạng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng giúp lãnh đạo đơn vị thấy được những bất cập, hạn chế trong quá trình thực thi công vụ. Qua đó đưa ra những giải pháp khắc phục giúp các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
Công an huyện Tư Nghĩa kiểm tra công tác soạn thảo, lưu trữ tài liệu phòng ban chuyên môn huyện.
Công an huyện Tư Nghĩa kiểm tra công tác soạn thảo, lưu trữ tài liệu phòng ban chuyên môn huyện.

Kiểm tra, hướng dẫn cơ quan chuyên môn

Huyện Tư Nghĩa phối hợp với ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan chuyên môn huyện, xã, thị trấn trực thuộc. Tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về mẫu văn bản, mẫu dấu, quy trình giao nhận, sao chụp, quản lý hồ sơ tài liệu; thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước trong thông tin liên lạc…

Từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận 41 văn bản có nội dung liên quan bí mật Nhà nước. Quy trình tiếp nhận, sao chụp văn bản được quản lý chặt chẽ; công tác quản lý tài liệu, hồ sơ lưu trữ riêng đúng quy định. Nhờ thực hiện nghiêm túc, toàn diện các quy định bảo vệ bí mật Nhà nước cho nên tại đơn vị chưa phát hiện xảy ra các vụ lộ hay mất bí mật Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong thực thi công vụ vẫn còn những hạn chế như việc một số cán bộ, công chức chưa nhận thức, tầm quan trọng của bảo vệ bí mật Nhà nước; còn tình trạng sử dụng các thiết bị lưu trữ di động để chứa thông tin, tài liệu bảo vệ bí mật Nhà nước; soạn thảo văn bản trên hệ thống kết nối internet. Bà Nguyễn Thị Minh Hiệp, Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện cho biết, quá trình thực thi công vụ phát sinh nhiều vấn đề mới về bảo vệ bí mật Nhà nước, cán bộ chuyên môn chưa nắm rõ quy định cho nên còn xảy ra một số thiếu sót.

Năm 2022, huyện Tư Nghĩa đã kiểm tra 16 cơ quan chuyên môn, xã, thị trấn về thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Thực tế qua công tác kiểm tra cho thấy, các đơn vị, cơ sở thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, xử lý, chuyển giao tài liệu bí mật Nhà nước đúng quy định; hệ thống tài liệu bí mật Nhà nước được lưu trữ bảo đảm an toàn về phòng, chống xâm nhập, tiếp cận trái phép tài liệu. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong xác định các tài liệu, văn bản mật chưa chính xác; chưa rõ thẩm quyền cơ quan, đơn vị sao chép văn bản mật.

Theo Thượng tá Trần Định, Phó Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa, kiểm tra thực tế các phòng, ban chuyên môn, xã, thị trấn giúp cơ sở hệ thống lại quy trình xử lý, bảo vệ tài liệu bí mật Nhà nước nghiêm ngặt hơn. “Trong quá trình thực hiện công tác, có thể có những bất cập, hạn chế nhất định ở cơ sở. Qua rà soát, chúng tôi sẽ bổ sung và hỗ trợ cho đơn vị, cơ sở quy trình nghiệp vụ tốt hơn nữa”.

Tăng cường tập huấn về bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng

Thời gian qua, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, tập huấn các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng tại các đơn vị, địa phương. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế tại chín đơn vị, địa phương; Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đợt kiểm tra 13 huyện, thị xã, thành phố và bảy đơn vị cấp phòng.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra định kỳ nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng. Qua công tác kiểm tra, giúp nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; nhất là những cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận trọng yếu, cơ mật, tiếp xúc, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Kiểm tra thực tế cho thấy các đơn vị, địa phương cơ sở tỉnh Quảng Ngãi cơ bản thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, ban hành các văn bản, quy định liên quan.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế khi một số đơn vị, địa phương chưa trang bị các loại sổ theo dõi, thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; còn tình trạng kết nối thiết bị điện thoại di động vào máy vi tính sử dụng để soạn thảo, lưu trữ tài liệu; xác định bí mật Nhà nước chưa căn cứ vào quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước mà chỉ căn cứ vào tài liệu do cơ quan, đơn vị chuyển đến…

Qua kiểm tra thực tế, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm, đưa công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đi vào nền nếp. Để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho năm đơn vị, địa phương của Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tây, Đức Phổ…

“Cán bộ phòng, ban chuyên môn ở huyện được tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ về quy định của pháp luật liên quan bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng, từ đó giúp địa phương nắm bắt chặt chẽ hơn, quản lý và thực thi tốt hơn từ cơ sở”, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân cho biết.

Cùng với các chương trình tập huấn, hỗ trợ cơ sở, Công an tỉnh Quảng Ngãi tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, triển khai các biện pháp phát hiện, ngăn chặn hoạt động thu thập, chiếm đoạt bí mật Nhà nước; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Theo Thượng tá Trần Minh Hưng, Trưởng phòng Bảo vệ An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi: “Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn, địa phương được triển khai thường xuyên sẽ giúp cơ sở thực hiện đúng các quy trình, quy định về bí mật Nhà nước, an ninh an toàn thông tin trên không gian mạng. Đặc biệt, trong điều kiện làm việc trong môi trường số nguy cơ làm lọt, lộ bí mật Nhà nước tăng, việc hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho cơ quan, đơn vị càng cần thiết hơn”.