Quảng Ngãi duyệt chi gần 460 tỷ đồng thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

NDO -

Ngày 1/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đối tượng và kế hoạch kinh phí thực hiện bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế giúp người dân tộc thiểu số ở miền núi Quảng Ngãi được tiếp cận chính sách an sinh xã hội.
Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế giúp người dân tộc thiểu số ở miền núi Quảng Ngãi được tiếp cận chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi chi gần 460 tỷ đồng hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 610.830 người thuộc 13 nhóm đối tượng, gồm: Cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc diện trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội; người nghèo; người dân đang sống ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; người dân tộc thiểu số đang sống ở vùng kinh tế-xã hội khó khăn; người cận nghèo đang sống tại các huyện theo Nghị quyết 30a; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người dân huyện đảo Lý Sơn; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người cao tuổi thuộc thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người đủ từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cùng Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế kịp thời cho các đối tượng ở địa phương; định kỳ đối chiếu, xác nhận đối tượng, kinh phí phải đóng bảo đảm chính xác số liệu và đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế không bị trùng.