Quảng Nam tìm giải pháp phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

NDO - Ngày 15/5, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xác lập nền tảng-hạt nhân chính trị ở cơ sở, từ đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp.

Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; đồng thời đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống.

Song, nhiệm vụ này cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp và các doanh nghiệp cần đả thông tư tưởng, nhận thức và quyết liệt hành động.

“Thời gian qua, công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Một số doanh nghiệp có người lao động là đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng; một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể, còn có tâm lý lo ngại ràng buộc về mặt chính trị, tổ chức, do đó chưa tạo điều kiện cho việc thành lập tổ chức Đảng...; số lượng đảng viên mới hằng năm được kết nạp trong các doanh nghiệp vẫn ở mức rất thấp, chưa tương xứng với quy mô”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhìn nhận.

Quảng Nam tìm giải pháp phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng phát biểu tại hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, việc tổ chức Hội thảo chuyên đề bàn về thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước lần này là cơ hội để chúng ta cùng trao đổi, thảo luận, phân tích, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác này.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe hơn 10 tham luận và ý kiến phát biểu thảo luận, phân tích, đánh giá thực chất về những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong tổ chức thực hiện thời gian qua; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Nhiều ý kiến cho rằng, còn một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến chủ trương phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; tỷ lệ có tổ chức đảng trên tổng số doanh nghiệp cũng như số lượng đảng viên trên tổng số lao động trong đơn vị kinh tế tư nhân còn khiêm tốn. Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 1.119 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có 45 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, với hơn 770 đảng viên.

Sau khi thành lập, vai trò của tổ chức đảng, đảng viên tại nhiều doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn mờ nhạt; nội dung, phương thức sinh hoạt còn lúng túng, chất lượng sinh hoạt còn nhiều hạn chế; việc kết nạp công nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng còn ít so với nguồn phát triển...

Một số tham luận nêu rõ, nguyên nhân chính của những tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh là do chưa có quyết tâm chính trị cao, triển khai chưa theo kịp tình hình; phương pháp, cách làm thiếu sâu sát, sáng tạo; chủ doanh nghiệp và người lao động chưa nhận thức về Đảng, còn e ngại thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên.

Cạnh đó, các quy định, hướng dẫn xây dựng tổ chức đảng còn thiếu đồng bộ, chậm sửa đổi, bổ sung phù hợp với đặc thù của đơn vị kinh tế tư nhân...

Một số ý kiến đề nghị, thời gian tới, cần có những giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp. Trong đó, cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cấp ủy các cấp cần quan tâm chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường phối hợp với chủ doanh nghiệp tuyên truyền cho người lao động hiểu và nắm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chế độ đối với người lao động; tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, coi đây là nhiệm vụ quan trọng cùng với việc phát triển doanh nghiệp...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Chín cho rằng, các ý kiến tham luận tại hội thảo chuyên đề Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” lần này đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn công tác phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục góp phần xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt hiệu quả cao trong thời gian đến.