Quản lý hiệu quả chi phí đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước

NDO -

Ngày 28/3, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị “Trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc”.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị.

Đây là hội nghị quan trọng nhằm thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ vừa ban hành về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình trong năm 2022-2023 và về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Các ý kiến tại hội nghị tập trung vào các vấn đề cụ thể như: tình trạng tăng giá đột biến các nguyên nhiên liệu đầu vào vừa qua; ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động đến tiến độ chung của một số công trình; công tác thanh toán tại một số dự án còn chậm trễ...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trên cơ sở các chỉ đạo của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, ngay từ đầu năm 2022, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết có liên quan, trong đó xác định rõ vai trò của Bộ Xây dựng là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước có nhiệm vụ giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng.

Bộ Xây dựng cũng đã tham mưu để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng”. Đồng thời, cũng đã rà soát toàn bộ 16.005 định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố, loại bỏ 1.005 định mức quá lạc hậu, sửa đổi 3.289 định mức, bổ sung 1.896 định mức; hoàn thành rà soát, đánh giá 596 suất vốn đầu tư, giá bộ phận kết cấu công trình; xây dựng và ban hành Suất vốn đầu tư cho 1km đường ô tô cao tốc.

Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đã thực hiện rà soát gần 13.500 trên tổng số 17.700 định mức dự toán cho các công tác xây dựng chuyên ngành; đã công bố, loại bỏ 1.380 định mức, sửa đổi 8.226 định mức, giữ nguyên 3.811 định mức và dự kiến bổ sung 5.993 định mức. 61 trên tổng số 63 địa phương đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình để phục vụ cho công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn. Tất cả các địa phương đã thực hiện khảo sát, công bố giá vật liệu, giá nhân công trên địa bàn tỉnh...

Có thể nói, hệ thống thể chế quản lý định mức, giá xây dựng, hợp đồng xây dựng; phương pháp xây dựng định mức, xác định giá xây dựng và các định mức, suất vốn đầu tư được rà soát tổng thể, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới đã bám sát và phục vụ tốt hơn các yêu cầu thực tiễn, tuân thủ tốt hơn các quy luật kinh tế thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả đầu tư xây dựng, nhất là đối với các dự án đầu tư công; góp phần tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, do các tác động tiêu cực trong và ngoài nước trong thời gian gần đây, hệ thống quy định về định mức, giá xây dựng, suất vốn đầu tư và quản lý hợp đồng xây dựng đã tiếp tục xuất hiện những bất cập không theo kịp và gây cản trở thực tiễn.

Do đó, Bộ Xây dựng rất mong muốn được lắng nghe các đánh giá kiến nghị khách quan, thẳng thắn và trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành về vấn đề quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng trong các công trình xây dựng hiện nay, đặc biệt là đối với các công trình dự án Cao tốc bắc-nam khu vực phía đông đã và đang triển khai từ nay đến hết năm 2025, cũng như các khó khăn, vướng mắc trên thực tế, làm cơ sở để Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ...