Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19

Chiều 16/5, tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã đồng chủ trì Hội thảo giữa Quốc hội hai nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế, chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19. Đây là hội thảo đầu tiên được tổ chức nhằm cụ thể hóa thỏa thuận giữa hai Quốc hội vừa được ký vào sáng cùng ngày và là hội thảo thứ hai của Quốc hội hai nước được tổ chức trong vòng sáu tháng trở lại đây.

Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19