Phối hợp triển khai chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hà Tĩnh luôn là một trong những tỉnh có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế học sinh cao. Kết quả nêu trên là nhờ sự vào cuộc từ các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo quyết liệt từ ngành giáo dục trong công tác tuyên truyền và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.
0:00 / 0:00
0:00
Bảo hiểm Xã hội thị xã Hồng Lĩnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế đến học sinh.
Bảo hiểm Xã hội thị xã Hồng Lĩnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế đến học sinh.

Năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại Hà Tĩnh đạt 99,2%, cao hơn năm trước 0,6% (năm học 2020-2021 đạt tỷ lệ 98,6%). Ðây là cơ sở thuận lợi để tỉnh Hà Tĩnh đạt mục tiêu 100% số học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế vào năm 2023 theo quy định tại Quyết định số 546/QÐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025.

Chỉ đạo quyết liệt, sát sao

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 25/7/2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đạt 99,2%. Trong số 259.399 em học sinh, sinh viên toàn tỉnh, có 27.687 em có thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước cấp; 229.523/231.712 em tham gia bảo hiểm y tế tại trường. Số học sinh còn lại chưa tham gia bảo hiểm y tế là 2.187 em. Theo Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh) Trương Thị Tuyết, để có được kết quả 99,2% đó, nhiều đơn vị đã triển khai sát sao, quyết liệt ngay từ đầu năm học và đạt tỷ lệ 100% và theo đúng tiến độ cả đợt 1 và đợt 2, như đơn vị thị xã Hồng Lĩnh, các huyện Nghi Xuân, Vũ Quang và Lộc Hà. Ðây cũng là những đơn vị có nhiều năm liền đạt mục tiêu 100% học sinh có thẻ bảo hiểm y tế. Một số đơn vị có số học sinh lớn, mặc dù chưa đạt mục tiêu nhưng cũng đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả tốt hơn năm trước như các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên…

Với tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh cao, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại các trường học được bảo đảm. Năm học 2021-2022, tổng kinh phí được trích lại cho nhà trường là 13 tỷ đồng. Theo thống kê, từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, toàn tỉnh có 164.832 lượt học sinh, sinh viên đi khám, chữa bệnh với chi phí Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán là 85,3 tỷ đồng, bao gồm học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại trường học và học sinh, sinh viên thuộc các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Là đơn vị có sáu năm liên tiếp duy trì tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% xuyên suốt cả năm học, thị xã Hồng Lĩnh cũng là đơn vị hoàn thành sớm nhất tỉnh và là một trong bốn đơn vị đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế học sinh năm học 2021-2022. Chia sẻ về kết quả này, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Hồng Lĩnh Hồ Văn Phong cho biết, để đạt kết quả tốt trong công tác bảo hiểm y tế học sinh, bài học kinh nghiệm là phải có sự chỉ đạo quyết liệt từ ngành giáo dục, từ cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền để chính sách bảo hiểm y tế đến được với tất cả học sinh, sinh viên; thực hiện bảo hiểm y tế học sinh quyết liệt ngay từ đầu năm học, đầu khóa học để cấp thẻ kịp thời cho các em theo năm tài chính. Bên cạnh đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội có sự phối hợp chặt chẽ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ nhà trường chia nhóm học sinh và xác định mức đóng của từng em. Như trong năm học 2021-2022, nhiều sáng kiến được áp dụng như điền lớp vào địa chỉ, ứng dụng các hàm excel trong phân loại đối tượng học sinh… đã giảm nhiều công sức và thời gian cho người thực hiện.

Phấn đấu 100% số học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế

Mặc dù có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cao, tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn để tiến tới cán mốc 100% số học sinh, sinh viên tham gia. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh, hiện vẫn còn một số trường học chưa lập đầy đủ danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh ngay từ đầu năm học và triển khai chậm tiến độ, dẫn đến thời gian tham gia bảo hiểm y tế của các em không liên tục và không đạt mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Một số trường thu tiền và nộp về Quỹ Bảo hiểm y tế chậm thời gian quy định. Công tác phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương ở một số nơi chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, nhất là ở các vùng thôi hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế nên phụ huynh, học sinh chưa ý thức để tiếp tục tham gia tại nhà trường. Việc phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và một số trường học trong việc rà soát, phân chia nhóm danh sách học sinh đã có thẻ bảo hiểm y tế (do ngân sách nhà nước đóng) và học sinh chưa có thẻ bảo hiểm y tế có lúc chưa kịp thời…

Ðể đạt được mục tiêu năm học 2022-2023 có 100% số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, cùng với sự quyết liệt vào cuộc của chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Hà Tĩnh tăng cường chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế học sinh tại các cơ sở giáo dục; chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh ngay từ đầu năm học; bám sát kết quả thực hiện của từng đơn vị, cơ sở giáo dục để kịp thời đôn đốc và có giải pháp đối với các đơn vị chậm tiến độ; cụ thể hóa nội dung công tác bảo hiểm y tế học sinh và công tác y tế trường học vào nhiệm vụ của năm học và căn cứ kết quả xếp loại thi đua hằng năm cho các đơn vị, trường học.

Ðồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động, kịp thời phối hợp Sở Giáo dục và Ðào tạo, các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên; phối hợp Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh có đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên.