Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về công tác đối ngoại tại Lâm Đồng

NDO - Chiều 28/10, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, có buổi thông tin về công tác đối ngoại tại tỉnh Lâm Đồng, với sự tham dự của hơn 2.600 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình thông tin về công tác đối ngoại tại Lâm Đồng.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình thông tin về công tác đối ngoại tại Lâm Đồng.

Cùng với hơn 500 đại biểu dự trực tiếp tại hội trường Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (TP Đà Lạt), buổi thông tin về công tác đối ngoại được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng truyền, phát trực tiếp tới 117 điểm cầu cấp huyện và cấp xã.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về công tác đối ngoại tại Lâm Đồng ảnh 1

Các đại biểu tham dự tại hội trường Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Hải Bình thông tin về những quan điểm mới của Đảng về công tác đối ngoại; thông tin chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua; những chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đây là những nội dung quan trọng, giúp đội ngũ làm công tác tuyên truyền, đối ngoại nắm rõ chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, Nhà nước ta về tình hình quốc tế và quan điểm của Việt Nam về các vấn đề nổi cộm trên thế giới hiện nay.