Không ngừng đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại

NDO -

Chiều 23/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2022.
Hội nghị triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2022.

Hội nghị nghe trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, công tác thông tin đối ngoại góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu và đánh giá cao những thành quả của Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những nỗ lực, quyết tâm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội đất nước; cũng như vai trò, trách nhiệm ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối đối ngoại trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc; thúc đẩy phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành hữu quan, giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tăng cường tham mưu chiến lược; làm phong phú nội dung, hình thức thông tin; đa dạng hóa các nguồn lực góp phần đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại.

Không ngừng đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. 

Báo cáo nhận định, tình hình thế giới và khu vực trong năm 2021 diễn biến phức tạp, dịch Covid-19 tác động sâu rộng, đe dọa các nỗ lực kiểm soát và phục hồi hậu dịch bệnh. Trong bối cảnh này, công tác thông tin đối ngoại vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó, sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động thông tin đối ngoại bảo đảm đồng bộ, hiệu quả; nội dung được đổi mới, đa chiều, sâu sắc và toàn diện; phương thức được đa dạng hóa. 

Tại hội nghị, các đại biểu nhận định, công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới có nhiều thuận lợi, cũng như thách thức. Tình hình khu vực, quốc tế được dự báo vẫn diễn biến nhanh chóng, khó lường và phức tạp. 

Về thuận lợi, cơ đồ, tiềm lực, vai trò và vị thế, uy tín cùng quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, sự phát triển của đất nước sẽ là không gian chính, nguồn chất liệu phong phú để đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại. Công tác thông tin đối ngoại ngày càng có vai trò quan trọng, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự quan tâm theo dõi, ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước. Một thế giới hội nhập và liên kết sâu rộng, đa tầng nấc; sự phát triển của các nền tảng công nghệ, kỹ thuật số sẽ tạo thuận lợi cho việc đổi mới về phương thức thông tin đối ngoại, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.  

Theo báo cáo, phương hướng, nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại trong năm 2022 và giai đoạn tiếp theo là nâng cao công tác phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; tập trung chỉ đạo, đổi mới nội dung theo hướng bảo đảm tính chủ lưu của luồng thông tin tích cực, có tính hấp dẫn, thuyết phục; triển khai toàn diện, phối hợp nhịp nhàng giữa các kênh đối ngoại. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thông tin đối ngoại; tranh thủ hợp tác, trao đổi thông tin với các hãng thông tấn, báo chí quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; nâng cao hơn nữa các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài...