Phát huy sức mạnh và vai trò các viện nghiên cứu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương

NDO - Sáng 26/11, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với các viện nghiên cứu trong ngành công thương. Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành công thương đến năm 2030, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của các viện trong giai đoạn vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định: Phát triển khoa học và công nghệ là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

“Ngành công thương là một ngành có chức năng quản lý nhà nước đa ngành về kinh tế, cả trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Vì thế, nếu chúng ta muốn phát triển không còn cách nào khác là phải ứng dụng khoa học công nghệ và phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng ghi nhận những đóng góp của các viện trong việc nghiên cứu, tư vấn chính sách và hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế và thách thức trong hoạt động của các viện trong giai đoạn hiện nay.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, vừa qua, Bộ đã ban hành Quyết định số 2795 ngày 30/10/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành công thương đến năm 2030; trong đó, xác định các viện nghiên cứu thuộc Bộ phải trở thành nhân tố nòng cốt trong mạng lưới tổ chức khoa học, công nghệ của ngành công thương; được nâng cao về năng lực nghiên cứu, trở thành chủ thể nghiên cứu mạnh, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Để hiện thực hoá các định hướng nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm mà các Viện cần ưu tiên triển khai trong giai đoạn tới, cụ thể:

Một là, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến ngành công thương cho cán bộ, viên chức của các viện; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu.

Hai là, khẩn trương rà soát, xây dựng định hướng, mục tiêu phát triển của đơn vị trong giai đoạn đến 2030 theo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành công thương mới được phê duyệt.

Ba là, chú trọng xây dựng và phát triển năng lực khoa học, công nghệ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn để hình thành một hệ sinh thái đa dạng, linh hoạt, đóng góp những sản phẩm khoa học, công nghệ mang tầm quốc gia, khu vực.

Bốn là, tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng gắn kết với các tập đoàn, tổng công ty, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Năm là, tăng cường hợp tác với các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu, đào tạo có uy tín ở trong và ngoài nước nhằm trao đổi, chia sẻ, hợp tác nghiên cứu, tiếp thu trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý tiên tiến của khu vực và quốc tế, phù hợp xu thế hội nhập và sự phát triển công nghiệp 4.0.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ hy vọng, trong thời gian tới, các viện nghiên cứu của Bộ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi đơn vị sẽ xây dựng, củng cố khối đoàn kết để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của mình.

Phát huy sức mạnh và vai trò các viện nghiên cứu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương ảnh 1

Lễ bàn giao chức Chủ nhiệm Câu lạc bộ các Viện Nghiên cứu ngành công thương.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Công thương cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị đã chứng kiến Lễ bàn giao chức Chủ nhiệm Câu lạc bộ các Viện Nghiên cứu ngành công thương từ Tiến sĩ Đào Duy Anh - Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ mỏ - luyện kim cho Tiến sĩ Phan Đăng Phong - Viện trưởng Viện Nghiên cứu cơ khí.