Phát động Tết trồng cây

NDO -

Hưởng ứng Tết trồng cây, chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã phát động Tết trồng cây nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần-2022. 

Phát động Tết trồng cây

Chiều 6/2, tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần-2022.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng gần 4.000 cây xanh, gồm các loại lim, dổi. Đây là những loài cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của huyện Ba Chẽ, một trong ba địa phương có diện tích rừng lớn nhất tỉnh.

Theo số liệu thống kê, mỗi năm tỉnh Quảng Ninh có hơn 10.000 ha rừng được trồng mới. Trong năm 2021, toàn tỉnh trồng rừng tập trung đạt hơn 12.300 ha, tăng  gần 11% so với năm 2020. Riêng trong đợt phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021, toàn tỉnh đã trồng được gần 704.000 cây, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2020. Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đã nâng từ 38% năm 2000 lên 55,06% và đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; diện tích rừng đứng thứ 18 cả nước.

Tết trồng cây là hoạt động ý nghĩa góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về trồng cây, gây rừng, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên, nâng cao chất lượng môi trường, môi sinh nhằm phát triển kinh tế rừng bền vững, nhằm giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần thực thi những cam kết mạnh mẽ tại Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu của Việt Nam. Đồng thời, sớm hiện thực hóa mục tiêu của tỉnh hết năm 2022 trồng mới ít nhất 2.000 ha lim, dổi, lát ở những địa bàn có điều kiện và nâng lên 5.000 ha vào năm 2025

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, tỉnh luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau; được các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 và cũng là tỉnh đầu tiên ban hành được các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển lâm nghiệp.

Thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và chương trình trồng 5.000 ha rừng cây gỗ lớn, giá trị kinh tế cao của tỉnh, phấn đấu giữ vững tỷ lệ che phủ rừng và nâng cao chất lượng rừng; đồng thời đẩy mạnh trồng cây hoàn nguyên, “xanh hóa” các bãi thải mỏ theo đúng chủ trương, định hướng, mục tiêu về quy hoạch, phát triển, trồng rừng cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, trong dịp Tết trồng cây năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu trồng hơn 650 nghìn cây; tập trung trồng cây bản địa, như cây lim, dổi, lát… để phát triển rừng gỗ lớn, có trọng tâm, trọng điểm.

Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022