Phát động Cuộc thi viết “Chiến sĩ Trường Sơn Anh hùng năm xưa và trong cuộc sống hôm nay”

NDO - Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024), Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam vừa tổ chức Cuộc thi viết “Chiến sĩ Trường Sơn Anh hùng năm xưa và cuộc sống hôm nay”.
0:00 / 0:00
0:00
 Toàn cảnh Lễ phát động cuộc thi.
Toàn cảnh Lễ phát động cuộc thi.

Mục đích cuộc thi viết nêu trên nhằm phát hiện, phản ánh, biểu dương những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn năm xưa chiến đấu và công tác trên Trường Sơn; biểu dương những tấm gương chiến sĩ Trường Sơn - hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 hôm nay đã phát huy truyền thống vinh quang, vượt qua khó khăn, dũng cảm, sáng tạo trong cuộc sống, làm những việc tốt, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Những chiến sĩ Trường Sơn luôn trung thành với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, sống nghĩa tình, đoàn kết. Từ đó, tuyên truyền, nhân rộng hình ảnh “Chiến sĩ Trường Sơn - Bộ đội Cụ Hồ” năm xưa và trong cuộc sống hôm nay; góp phần xây dựng con người mới vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phát động Cuộc thi viết “Chiến sĩ Trường Sơn Anh hùng năm xưa và trong cuộc sống hôm nay” ảnh 1

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát động thi đua và công bố cuộc thi.

Đối tượng tham gia cuộc thi, gồm tất cả các chiến sĩ Trường Sơn, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Binh đoàn 12 và tất cả công dân Việt Nam yêu mến Bộ đội Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đều có quyền tham gia cuộc thi này.

Thể loại và nguyên tắc cuộc thi: Tác phẩm dự thi đều phải phản ánh người thật, việc thật; bài viết theo thể gương người tốt, việc tốt, ký, bút ký (gồm cả truyện ký); mỗi tác phẩm dài không quá 2.500 chữ (khoảng 5 trang A4); mỗi tác giả dự thi không quá 3 tác phẩm.

Thời gian dự thi: Cuộc thi viết nêu trên được phát động và nhận bài từ ngày 19/5/2023; thời hạn cuối cùng nhận bài là ngày 30/11/2023. Tổng kết và trao giải thưởng nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19/5/2024.