Màn tranh tài trực tuyến của thí sinh từ Trường đại học Kinh tế Quốc dân

Nhiều đề tài tại Hội thi Olympic kinh tế lượng được “đặt hàng” sớm

Dù đến chiều tối ngày 15/8, vòng tranh tài cuối cùng của Hội thi Olympic kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ 6 mới khép lại, nhưng nhiều đề tài có chất lượng, tính ứng dụng cao đã được các doanh nghiệp “đặt hàng” sớm, nhất là các đề tài trên lĩnh vực khai phá dữ liệu (data mining).