Đại biểu đại diện các tỉnh tham dự Hội nghị.

Phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa ở Việt Nam

Ngày 25/6, tại tỉnh Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị “Phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa”. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành Trung ương và hơn 20 tỉnh có hồ chứa lớn ở miền bắc, miền trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. ​