Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Nỗ lực xây dựng tập thể Chính phủ đoàn kết, năng động, quyết liệt hành động

NDO -

Chiều 28/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Quốc hội phê chuẩn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Chính phủ, các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Chính phủ, các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái và Lê Văn Thành; các Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, công bố các Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm bốn Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành và 22 thành viên Chính phủ (gồm 18 Bộ trưởng và bốn Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ) nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Phạm Minh Chính đã được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021- 2026 đã được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước có Quyết định bổ nhiệm.

Nhấn mạnh với tư cách là Thủ tướng Chính phủ khóa XIII, XIV, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn và đánh giá cao các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công chung của Chính phủ trong suốt 5 năm qua; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đối với Chính phủ nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ rất vui mừng, từ thời điểm kiện toàn các chức danh Lãnh đạo Nhà nước đến nay, tuy chưa được bốn tháng nhưng tập thể Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu đã bắt nhịp, kịp triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành; tiếp tục thể hiện một tập thể năng động, quyết liệt hành động và ghi nhận sự nỗ lực của từng thành viên Chính phủ.

Nhấn mạnh chỉ có tinh thần đoàn kết, quyết tâm mới thành công; chỉ có khát vọng trong suy nghĩ và hành động mới đưa đất nước tiến lên nhanh hơn, bền vững hơn, Chủ tịch nước mong muốn tất cả các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu, khắc phục những tồn tại, yếu kém; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Hiến pháp và pháp luật; xây dựng tập thể Chính phủ đoàn kết, năng động, quyết liệt hành động, nói đi đôi với làm; xây dựng bộ máy Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, liêm chính, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự là của dân, do dân và vì dân, “lấy dân làm gốc”.

Trên cương vị Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và với sự gắn bó, trách nhiệm của một thành viên Chính phủ trong ba khóa trước, Chủ tịch nước khẳng định sẽ luôn đồng hành, ủng hộ các thành viên Chính phủ để cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự giám sát của Quốc hội, với quyết tâm chính trị, lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao cùng kinh nghiệm công tác phong phú, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trước mắt là chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19, sớm đưa nước ta trở về “trạng thái bình thường mới", tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Nỗ lực xây dựng tập thể Chính phủ đoàn kết, năng động, quyết liệt hành động -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa và chúc mừng các Phó Thủ tướng. (ẢNH: TRẦN HẢI)

Thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước, đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội và mong muốn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ Chính phủ và các thành viên Chính phủ. 

Thủ tướng cũng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội đối với các thành viên của Chính phủ; đồng thời khẳng định, Chính phủ nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thượng tôn pháp luật, tuân thủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp, pháp luật quy định, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội; đồng thời, luôn chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Chính phủ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu của Chính phủ qua các thời kỳ, nhất là Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV, đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quyết tâm tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính nhà nước các cấp đoàn kết, liêm khiết; kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; vì dân, gần dân, trọng dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay khi dịch bệnh diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu và nhất là trong khu vực do biến thể mới hoành hành, Chính phủ xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là chống dịch hiệu quả và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân.

Để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 -công việc quan trọng, cấp bách nhất hiện nay - Chính phủ sẽ cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng nhau kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh bằng cách thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và nhất là thực hiện Chiến lược vaccine.

Chính phủ quyết tâm thực hiện hiệu quả Chiến lược vaccine với ba mũi nhọn là mua được vaccine nhiều nhất, nhanh nhất có thể; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để chủ động sản xuất vaccine trong nước và tiêm chủng miễn phí cho toàn dân kịp thời, an toàn và hiệu quả.

Mục tiêu đầu năm 2022, cố gắng đạt được tỷ lệ tiêm tạo miễn dịch cộng đồng và không để lỡ nhịp so với các nước khác trong quá trình phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ hết sức thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với những khó khăn về tinh thần và vật chất mà nhân dân phải đối mặt hơn một năm qua do dịch Covid-19 gây ra. Chính phủ mong nhân dân vững tin, đoàn kết, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định chống dịch và sẽ bằng mọi giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội đã đề ra, bảo đảm đời sống cho đồng bào; xứng đáng với niềm tin, hy vọng và khát vọng phát triển đất nước của nhân dân.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, đất nước và nhân dân; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV