Nhiều vi phạm, hai công ty bị phạt hành chính hơn 150 triệu đồng

NDO - Ngày 22/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An và CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC, với tổng số tiền phạt là 155 triệu đồng do các vi phạm: bán cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo; công bố thông tin không đầy đủ theo quy định; không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị,... trong Báo cáo tài chính hằng năm.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 22/3, ban hành Quyết định số 72/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An (địa chỉ trụ sở chính tại 39 Hai Bà Trưng, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An) số tiền 70 triệu đồng do Công ty đã bán cổ phiếu quỹ mà không báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, trong năm 2022, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An đã bán 4.100 cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

* Trước đó, ngày 17/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (địa chỉ tại A1.0506, tầng 05, tháp A1, tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP Hồ Chí Minh), số tiền 60 triệu đồng do Công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Trước đó, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty không đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm 2, điểm 3 phần VII Phụ lục V kèm Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đồng thời, Công ty bị phạt tiền 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

Cụ thể, Công ty chưa thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC là 85 triệu đồng.