Nhiều lĩnh vực kinh tế Đắk Nông đang phục hồi sau đại dịch Covid-19

NDO -

Chiều ngày 27/6, Cục thống kê tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm 2022. 

Nhiều lĩnh vực kinh tế Đắk Nông đang phục hồi sau đại dịch Covid-19.
Nhiều lĩnh vực kinh tế Đắk Nông đang phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế toàn tỉnh Đắk Nông có nhiều khởi sắc, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), tổng thu ngân sách tăng; các ngành kinh tế, đặc biệt là dịch vụ, tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, GRDP 6 tháng đầu năm 2022 theo giá so sánh 2010 ước đạt 8.941 tỷ đồng, tăng trưởng đạt 6,33%, cao hơn mức tăng 3,59% của 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,88%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,11%; đặc biệt khu vực dịch vụ đạt 3.958 tỷ đồng, tăng 6,41% (cao hơn mức tăng 2,65% trong 6 tháng đầu năm 2021), đóng góp cao nhất với 2,84 điểm phần trăm. Đây là dấu hiệu tích cực của toàn tỉnh Đắk Nông đặc biệt là đối với khu vực dịch vụ sau nhiều năm trì trệ vì ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19.

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 26,05% GRDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 24,62%; khu vực dịch vụ chiếm 44,82%; thuế sản phẩm chiếm 4,51%.

Tổng thu ngân sách ước đạt 1.562 tỷ đồng, đạt 52,05% kế hoạch địa phương giao và tăng 6,85% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 8.229,95 tỷ đồng, tăng 3,47% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước đạt 1.291,4 tỷ đồng, tăng 17,41%; vốn đầu tư tư nhân đạt 6.395,57 tỷ đồng, tăng 0,84%...