Nhiều công ty được cấp mã giao dịch trong tuần qua

NDO - Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tuần qua, VSDC đã có thông báo tới các nhà đầu tư về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho nhiều công ty.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh vừa được cấp mã TT6. (Ảnh minh họa)
Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh vừa được cấp mã TT6. (Ảnh minh họa)

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh được cấp mã TT6

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 04/2024/GCNCP-VSDC ngày 19/4/2024 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0901225777

Vốn điều lệ: 205.458.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Mã chứng khoán: TT6

Mã ISIN: VN000000TT67

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 20.545.800 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 205.458.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22/4/2024, VSDC nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đăng ký giao dịch cổ phiếu TT6 trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TT6 được thực hiện theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội được cấp mã MBB12409

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 124/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 19/4/2024 cho trái phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 62661088

Fax: 024 62661080

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 19/4/2024

Vốn điều lệ: 52.870.840.520.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBL2431006)

Mã chứng khoán: MBB12409

Mã ISIN: VN0MBB124094

Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 100 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 100.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22/4/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đăng ký giao dịch trái phiếu MBB12409 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.

Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận được cấp mã HQB12301

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 121/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 17/4/2024 cho trái phiếu của Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận

Trụ sở chính: Số 198 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0252 3722250

Fax: 0252 3722251

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17/4/2024

Vốn điều lệ: 323.501.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận (HQBCH2328001)

Mã chứng khoán: HQB12301

Mã ISIN: VN0HQB123013

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.920 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 492.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19/4/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận đăng ký giao dịch trái phiếu HQB12301 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được cấp mã HBC12203

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 119/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 17/4/2024 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

Tên tổ chức phát hành: CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39325030

Fax: (028) 39302097

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17/4/2024

Vốn điều lệ: 2.741.332.700.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBCH2225002)

Mã chứng khoán: HBC12203

Mã ISIN: VN0HBC122037

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 646 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 64.600.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19/4/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đăng ký giao dịch trái phiếu HBC12203 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.

Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông được cấp mã HQM12301

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 120/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 17/4/2024 cho trái phiếu của Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông

Trụ sở chính: Lô B5 KDC Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070.3852020

Fax: 070.3852012

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17/4/2024

Vốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông (HQMCH2328001)

Mã chứng khoán: HQM12301

Mã ISIN: VN0HQM123010

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19/4/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông đăng ký giao dịch trái phiếu HQM12301 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.

Công ty cổ phần Kinh doanh F88 được cấp mã F8812303

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 115/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 17/4/2024 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kinh doanh F88

Trụ sở chính: Phòng 206, tầng M, tòa nhà N01A, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7306 6388

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17/4/2024

Vốn điều lệ: 1.673.185.770.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (F88CH2324003)

Mã chứng khoán: F8812303

Mã ISIN: VN0F88123039

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.500 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 150.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19/4/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Kinh doanh F88 đăng ký giao dịch trái phiếu F8812303 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được cấp mã HBC12101

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 117/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 16/4/2024 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

Tên tổ chức phát hành: CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39325030

Fax: (028) 39302097

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 16/4/2024

Vốn điều lệ: 2.741.332.700.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBCH2126001)

Mã chứng khoán: HBC12101

Mã ISIN: VN0HBC121013

Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 376 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 376.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 17/4/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đăng ký giao dịch trái phiếu HBC12101 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.

Mã chứng khoán CII121006 hết hiệu lực lưu hành từ ngày 19/4

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu CIIB2124001

Mã chứng khoán: CII121006

Mã ISIN: VNCII1210067

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: Trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

+ Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên: Lãi suất cố định 9,2%/năm; và + Lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi còn lại: Lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,22%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó .

Trong đó, lãi suất tham chiếu có nghĩa, đối với mỗi kỳ tính lãi sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên, là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng đối với khách hàng cá nhân với lãi trả sau bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Ngày phát hành: 13/4/2021

Ngày đáo hạn: 13/4/2024

Số lượng hủy đăng ký: 5.900.000 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 590.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 19/4/2024

- Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 19/4/2024

Kể từ ngày 19/4/2024, mã chứng khoán CII121006, mã ISIN VNCII1210067 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu CII121006.

VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán CII121006 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký.

Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán CII121006 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 19/4/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan biết.

Từ ngày 22/4, mã chứng khoán VPB12102 sẽ hết hiệu lực lưu hành

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBL2124005)

Mã chứng khoán: VPB12102

Mã ISIN: VN0VPB121028

Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng

Lãi suất: Cố định 4,2%/ năm

Ngày phát hành: 12/4/2021

Ngày đáo hạn: 12/4/2024

Số lượng hủy đăng ký: 500 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 22/4/2024

- Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 22/4/2024

Kể từ ngày 22/4/2024, mã chứng khoán VPB12102, mã ISIN VN0VPB121028 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu VPB12102.

VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán VPB12102 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký.

Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán VPB12102 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 22/4/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan biết.

Từ ngày 23/4, mã chứng khoán TPR12201 sẽ hết hiệu lực lưu hành

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Tiến Phước (TPCCH2223001)

Mã chứng khoán: TPR12201

Mã ISIN: VN0TPR122014

Mệnh giá: 1.000.000 đồng

Lãi suất: Lãi suất cố định 11%/năm cho cả kỳ hạn trái phiếu.

Ngày phát hành: 30/3/2022

Ngày đáo hạn: 30/3/2024

Số lượng hủy đăng ký: 161.384 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 161.384.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 23/4/2024

- Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 23/4/2024

Kể từ ngày 23/4/2024, mã chứng khoán TPR12201, mã ISIN VN0TPR122014 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu TPR12201.

VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán TPR12201 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký.

Đề nghị các Thành viên lưu ký thực hiện hạch toán rút chứng khoán TPR12201 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 23/4/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan biết.