Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ngành Nội vụ cần tập trung xây dựng thể chế để khơi thông cho sự phát triển

Ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào xây dựng, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ rào cản, khơi thông cho sự phát triển, xuất phát từ thực tiễn, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, trong đó tập trung cho xây dựng thể chế quản lý nhà nước.