Ảnh minh họa.

Nhân Ngày Trái đất 22/4: Sự đầu tư cần thiết

Với chủ đề “Hãy đầu tư vào hành tinh của chúng ta” nhân Ngày Trái đất 22/4, Liên hợp quốc đã kêu gọi hợp tác để phục hồi thiên nhiên vì hành tinh trong lành cho các thế hệ tương lai. Đây là thời điểm để thay đổi tất cả, từ môi trường kinh doanh, đến môi trường chính trị và cách thức con người hành động đối với khí hậu.