Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn

Để ổn định hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn.
0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn. (Ảnh minh họa)
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn. (Ảnh minh họa)

Việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành SCB.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ phối hợp các bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp cần thiết để ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh.