Nga đề xuất mở rộng thanh toán bằng đồng tiền các quốc gia EAEU

NDO - Nga có kế hoạch trình lên Hội đồng liên chính phủ Á-Âu thảo luận về vấn đề mở rộng sử dụng đồng tiền quốc gia của các nước Liên minh kinh tế Á–Âu (EAEU) trong thanh toán thương mại. Các đề xuất cũng bao gồm bảo đảm khả năng thanh toán mà không cần hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.
0:00 / 0:00
0:00
Cuộc họp của Hội đồng liên chính phủ Á-Âu năm 2020. Ảnh: eurasiancommission.org
Cuộc họp của Hội đồng liên chính phủ Á-Âu năm 2020. Ảnh: eurasiancommission.org

Trang RBC cho biết, cuộc họp của Hội đồng liên chính phủ Á-Âu theo lịch diễn ra tại Kyrgyzstan trong các ngày 25 và 26/8 dự kiến bàn về vấn đề tăng cường sử dụng các đồng tiền quốc gia của các nước thành viên EAEU để thanh toán qua lại. Dự thảo nghị quyết gồm nhiều điểm do Nga đệ trình.

Dự thảo cũng nhấn mạnh, những thay đổi trong cấu trúc thương mại quốc tế và tái cấu trúc toàn cầu chuỗi cung ứng tạo điều kiện gia tăng hơn nữa thanh toán bằng các đồng tiền quốc gia như một yếu tố bảo đảm chủ quyền kinh tế của các nền kinh tế.

Trước đó, RBC xác nhận, Moskva đã đưa vào chương trình nghị sự của cuộc họp Hội đồng liên chính phủ Á-Âu vấn đề tiếp tục thảo luận tăng cường sử dụng các đồng tiền quốc gia của các nước thành viên EAEU để thực hiện thanh toán trong khuôn khổ thương mại qua lại.

Để phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán độc lập trong EAEU, Nga đề xuất các biện pháp gồm bảo đảm tương tác giữa các hệ thống thẻ thanh toán của các quốc gia thành viên EAEU; vận hành mạng lưới ngân hàng của các nước EAEU bảo đảm giao dịch, cũng như bảo đảm khả năng trao đổi thông tin tài chính mà không cần sử dụng hệ thống SWIFT trong thanh toán qua lại.

EAEU gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Đồng ruble của Nga vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong các thanh toán qua lại của các nước trong khối.

Cụ thể, theo Ủy ban Kinh tế Á-Âu, năm 2021, 71,5% lượng giao dịch được thực hiện bằng tiền ruble, 26,2% bằng USD và euro. Trong khi đó, chỉ 1,4% các giao dịch bằng đồng tenge của Kazakhstan và 0,2% bằng đồng tiền quốc gia Belarus.