Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

NDO -

Chiều 21/2, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan báo chí Trung ương đầu Xuân Nhâm Dần-2022, nhằm thông tin về kết quả phối hợp tuyên truyền báo chí trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua; đồng thời thống nhất nội dung nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền trong năm 2022.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Tuấn Huy)
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Tuấn Huy)

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự, có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan báo chí Trung ương, các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí quân đội.

Báo cáo kết quả công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021, phương hướng năm 2022 do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày tại buổi gặp mặt, nêu rõ, năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự định hướng kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí trong quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời cung cấp cho công chúng những thông tin định hướng, có tính thời sự; góp phần tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc…

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương cảm ơn Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng thời gian qua đã quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trong quân đội tạo điều kiện cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác để các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ...; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới các bên sẽ phối hợp hiệu quả hơn trong việc xử lý, định hướng thông tin, tuyên truyền về các sự việc phức tạp, nhạy cảm, góp phần định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng -0
Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Tuấn Huy)

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá, thời gian qua, Báo Nhân Dân có mối quan hệ chặt chẽ với Tổng cục Chính trị, các cơ quan chức năng và các đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp tuyên truyền có hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, Báo Nhân Dân luôn ưu tiên dành thời lượng, dung lượng tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các ấn phẩm của Báo và trên Kênh Truyền hình Nhân Dân. Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan báo chí quân đội như: Báo Quân đội, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội trong việc phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng… 

Đồng chí nhấn mạnh, để có được kết quả tuyên truyền nêu trên, những năm gần đây, nhất là năm 2021, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các đơn vị chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Nhân Dân, do vậy đã tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kịp thời, hiệu quả hơn. Đồng chí cho biết, thời gian tới, Ban Biên tập Báo Nhân Dân sẽ chỉ đạo các ban chuyên môn, các ấn phẩm và Truyền hình Nhân Dân tiếp tục phối hợp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền; đa dạng các loại hình và cách thức tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo đảm nhiều hơn, hiệu quả hơn... 

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, thời gian tới sẽ cùng Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội, các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Tuấn Huy)

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí Trung ương; đồng thời mong muốn, thời gian tới, những nội dung, thời lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc sẽ được ưu tiên bố trí tăng cường, đưa thông tin đi vào chiều sâu, ở tầm cao hơn và có tính thuyết phục hơn.

Từ những định hướng liên quan lĩnh vực quân sự, quốc phòng được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan báo chí cần thông tin toàn diện, song lưu ý cần có trọng tâm, trọng điểm, trên cơ sở tầm nhìn chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, qua đó góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận về những tư duy mới trong thực hiện nhiệm vụ; bồi dưỡng lý tưởng, lẽ sống, tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ...

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong quá trình toàn quân triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các cơ quan Trung ương, nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ chốt của Trung ương, như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân đã luôn quan tâm phối hợp, giúp đỡ, chỉ đạo báo chí đồng hành, đưa tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân trong tình hình mới…

Đồng chí khẳng định, sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả, kịp thời của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và các cơ quan báo chí đã trực tiếp góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân nâng cao quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân; nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam; bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được phát huy, tỏa sáng trong thời kỳ mới...

Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng -0
Đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan báo chí Trung ương chụp ảnh với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Huy)

Đồng chí nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, các cơ quan báo chí chủ chốt của Trung ương đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước đã luôn gắn bó, hỗ trợ, tạo điều kiện để báo chí quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022, đồng chí mong muốn, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; phối hợp thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đề nghị các cơ quan báo chí của Trung ương phối hợp Bộ Quốc phòng nghiên cứu nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền toàn diện, chuyên sâu hơn nữa về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; sản xuất các chương trình phóng sự, phim tài liệu phát sóng trên các kênh phát thanh, truyền hình vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội... 

Đồng chí cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và hoạt động xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh.