Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội

NDO -

Việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng lớn của chính quyền Thủ đô.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Chiến (TP Hà Nội) phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận chiều 1-4. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Chiến (TP Hà Nội) phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận chiều 1-4. Ảnh: Quochoi.vn

Chiều 1-4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 không làm tăng số lượng đại biểu HĐND TP Hà Nội (theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 là 95 đại biểu), mà chỉ tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách.

Mặt khác, việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026 là để triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành tổng kết để đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp.

Về chế độ chính sách, để bảo đảm tính thống nhất khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Chính phủ đề nghị quy định chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách của các Ban của HĐND TP Hà Nội được hưởng lương theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ bằng chức danh trưởng phòng cấp sở của TP Hà Nội.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ, cho rằng trong bối cảnh TP Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội thì việc Chính phủ đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp thành phố.

Kiến nghị này cũng bảo đảm tương quan với các địa phương khác cũng thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị (như TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh), đồng bộ với việc bố trí tăng số lượng cán bộ giữ chức danh lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị của TP Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố.

Theo Tờ trình của Chính phủ, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cần bổ sung không nhiều, việc bố trí tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách không làm tăng biên chế vì sẽ được cân đối trong tổng số biên chế hành chính được giao của TP Hà Nội theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội nhất trí cao với sự cần thiết bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội như đề xuất của Chính phủ, nhằm phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô, đáp ứng yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng lớn của chính quyền thành phố.

Bên cạnh đó, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội còn góp ý cụ thể thêm về một số nội dung đề nghị quan tâm đến chất lượng của đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách và làm rõ vị trí pháp lý, làm rõ hơn cơ chế hoạt động của đại biểu chuyên trách.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu về đề xuất tăng số lượng, chế độ chính sách, phụ cấp, cơ chế hoạt động của các đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội bảo đảm điều kiện làm việc, phát huy năng lực, vị trí, vai trò của ủy viên chuyên trách trong thực hiện những chức trách và nhiệm vụ được giao trong cơ quan dân cử.

Theo phương án Chính phủ trình Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ bố trí tổng số 19 đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND TP Hà Nội, tăng một đại biểu so với nhiệm kỳ trước.

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV